Thúc Đẩy Lợi Ích Sử Dụng Của Machine Learning trong Chăm Sóc Sức Khỏe Và Y Tế: Hướng Tới Sự Hiểu Biết Cộng Đồng
Thúc Đẩy Lợi Ích Sử Dụng Của Machine Learning trong Chăm Sóc Sức Khỏe Và Y Tế: Hướng Tới Sự Hiểu Biết Cộng Đồng

29/01/2019

Nhờ vào sự phong phú của dữ liệu sức khỏe và sức mạnh tính toán ngày càng tăng, Machine learning đang hấp dẫn các nhà nghiên cứu sức khỏe trong quá trình khám phá xung quanh sự phát triển các thuật toán điều khiển dữ liệu để đưa ra các dự đoán đáng tin cậy về mặt lâm sàng.

Machine learning trong sức khoẻ dân số:  Cơ hội và các mối đe doạ
Machine learning trong sức khoẻ dân số: Cơ hội và các mối đe doạ

25/01/2019

Machine learning (ML) đã đạt được thành công trong các công việc cơ bản bằng cách giúp các chuyên gia và lập trình viên thống kê dữ liệu. Tuy nhiên, các ứng dụng của machine learning triển khai thành công trong y tế và y sinh còn tồn tại một số giới hạn. Những giới hạn này cũng có trong y tế dân số, trong đó chúng ta cần chú ý đến kết quả sức khỏe của một nhóm cá nhân và sự phân phối kết quả trong nhóm.