Nguyên nhân của thoái hóa cột sống là gì?

05/07/2018

Trả lời: Lee

Cho tới hiện nay, nguyên nhân của thoái hóa khớp vẫn chưa rõ, các nghiên cứu chỉ xác định được một số các yếu tố nguy cơ thúc đẩy tiến trình của bệnh. Tuy đau là triệu chứng nổi bật, nhưng kết quả của nhóm nghiên cứu cơ xương Đại học Tôn Đức Thắng tìm thấy đau lưng hoặc cổ không phải là tín hiệu tốt để nhận dạng bệnh nhân thoái hóa cột sống. Nghiên cứu cho thấy những thông tin như cao tuổi, quá cân là những yếu tố nguy cơ thoái hóa cột sống. Điều này phù hợp với y văn cho thấy các yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh là độ tuổi, cân nặng, tư thế sinh hoạt xấu.

Đặt câu hỏi